God is een verterend vuur

Geweldteksten in de Bijbel vormen voor ons een groot probleem. Hoe staat het met de verhouding tussen God en geweld? Wil Hij de zondvloed met de vele slachtoffers? Wil Hij de vernietiging en de dood van de complete legermacht van Egypte? Staat Hij erachter dat heel Jericho wordt uitgemoord? Zijn dit oudtestamentische gedachten die in het Nieuwe Testament onder kritiek worden gesteld? Hebben mensen toen Hem verkeerd begrepen? Of zit het toch anders? Maar hoe dan? Het leek me goed over deze vragen een themabijeenkomst te organiseren. Als u afgelopen maandagavond niet in de gelegenheid was, krijgt u een herkansing op donderdagmorgen 5 december om 10.00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Belangstellenden uit onze hele gemeente zijn welkom op deze ‘special’ van de Grote Bijbelkring. Weet u hartelijk welkom. We zoeken samen naar een antwoord op de vragen.