Goede Vrijdag


Op Goede Vrijdag 2 april komen onze wijken bijeen in de Maranatha Kerk. In beide diensten vieren we het Heilig Avondmaal. Als we nemen en eten, gedenken en geloven we dat de Here Jezus zijn lichaam gegeven en zijn bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Voorganger in beide diensten is ds. G.J. Mink.
In de morgendienst komt de lezing uit het lijdensevangelie volgens Johannes. We komen aan op Golgota en horen Jezus hier (voor)bidden: ‘Ik heb dorst’ (Johannes 19: 28). Dit is het vijfde kruiswoord. We denken hierbij ook aan de geschiedenis van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4).
In de avonddienst om 19.00 uur (!!) lezen we verder in het Johannesevangelie. In de verkondiging staat centraal: ‘Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit’ (Johannes 19: 34).