Goede Vrijdag wijken 1 en 2

Op Goede Vrijdag is er voor onze wijken in de Maranathakerk alleen een avonddienst., aanvang 19.30 uur. Hierin zal niet het Heilig Avondmaal gevierd kunnen worden. Voorganger is ds. G.J. Mink. We overdenken het laatste van de zeven kruiswoorden. Het is het traditionele Joodse avondgebed, ontleend aan Psalm 31. We horen het Jezus bidden: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’ (Lucas 23: 46).
We hopen als gemeente op deze manier via internet verbonden te blijven. Gezegende diensten gewenst!