Goede Vrijdag wijken 1 en 2

Op Goede Vrijdag hebben onze wijken dienst in de Maranathakerk. In beide diensten vieren we het Heilig Avondmaal. Als we nemen en eten, gedenken en geloven we dat de Here Jezus zijn lichaam gegeven en zijn bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
In de morgendienst gaat ds. J.W. Sparreboom voor. De verkondiging heeft als uitgangspunt het zevende en laatste kruiswoord dat de Here Jezus gesproken heeft, het avondgebed van de Jood tot op de dag van vandaag: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’.
In de avonddienst lijken we even weg te kijken van het kruis. Ds. G.J. Mink is de voorganger en dienst begint om 19.30 uur. Onze blik wordt gericht op wat er gelijktijdig in de tempel gebeurt. Daar scheurt het voorhangsel van boven naar beneden (Mattheüs 27: 51). De toegang tot God is door de dood van Christus gebaand. Wij mogen met vrijmoedigheid toetreden. Wat een zegen!