Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag 18 april wordt de ochtenddienst in de Maranathakerk geleid door ds. G.J. Mink. In beide diensten, zowel ’s morgens als ’s avonds,  vieren we het Heilig Avondmaal. We vervolgen de lezing van het lijdensevangelie volgens Lucas. We zijn inmiddels op Golgotha aangekomen en horen Jezus (voor)bidden: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Lucas 23: 34a). Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de groepen 1 en 2 van de basisschool. De nieuwe belijdende leden hopen voor het eerst aan de tafel aan te gaan.
Ook ’s middags is er een Avondmaalsdienst met onze ouderen in Overslydrecht. Deze dienst, waarin ds. J.W. Sparreboom hoopt voor te gaan, begint om 16.00 uur, maar er is vanaf 15.30 uur gelegenheid om samen te zingen. De woorden die Jezus sprak tegen de misdadiger aan het kruis staan centraal in de overdenking.
In de avonddienst in de Maranathakerk overdenken we ditzelfde tekstgedeelte. De dienst wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom. Met hem horen we het tweede kruiswoord: ‘Ik zeg u: heden zult u met Mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23: 43).
Thema van deze Avondmaalsdienst is ‘gratieverzoek van een moordenaar’.

Als we nemen en eten, gedenken en geloven we dat de Here Jezus zijn lichaam gegeven en zijn bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden.