Diensten op Goede Vrijdag wijken 1 en 2

Goede Vrijdagmorgendienst
Op de Goede Vrijdag, 15 april  komen we ’s morgens samen in de Maranatha Kerk. We lezen het lijdensevangelie zoals Johannes het beschrijft in hoofdstuk 19: 16-30. Zo staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus aan het kruis, en de betekenis hiervan voor de wereld en voor ons persoonlijk. We ontdekken hoe de eerdere woorden van Jezus dat Hij ‘allen tot zich zou trekken’ hier waarheid worden. Dat de gekruisigde niet in het graf bleef, wordt duidelijk als we de Maaltijd vieren, waarbij de Levende de Gastheer is, die ons nodigt aan zijn tafel. Zo beginnen we toe te leven naar Pasen. Voorganger is ds. M.H. Vastenhout.

Goede Vrijdagavonddienst
In de avonddienst in de Maranatha Kerk die om 19.30 uur begint lezen we verder in het lijdensevangelie. We volgen hierbij de versie van Johannes.
In hoofdstuk 19: 36-37 wordt door de evangelist gezegd dat bij het sterven van Jezus twee teksten in vervulling zijn gegaan. Evenals van het paaslam wordt van Hem geen been gebroken. En de uitnodiging klinkt naar Hem op te zien. Omstanders mogen op Golgotha hun blik op Hem richten. Maar eens zullen allen naar Hem opzien die ze hebben doorstoken (Openbaring 1: 7). Zo klinkt ook aan de avondmaalstafel de aansporing van Johannes de Doper: ‘Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt’ (Johannes 1: 29). Voorganger is ds. G.J. Mink.