Grote Bijbelkring

A.s. maandagavond 11 februari om 20.00 uur en a.s. donderdagmorgen 14 februari
om 10.00 uur komen de beide Grote Bijbelkringen in de Maranathakerk samen. We gaan verder met de bespreking van Hebreeën 11: 11-19. Als inspirerende geloofsvoorbeelden om vol te houden, verdiepen we ons in Sara en Abraham. Van laatstgenoemde vooral zijn geloof in het offeren van Izaäk, een buitengewoon moeilijk Bijbelgedeelte.
Ter voorbereiding graag lezen Genesis 21: 1-7 en 22: 1-19.
Uit het boekje ‘Volhouden!’ komen de hoofdstukken 4 en 5 aan de orde.