Grote Bijbelkring

De donderdagmorgengroep van de Grote Bijbelkring komt op 13 oktober van 10.00 tot 11.30 uur samen in de Maranatha Kerk. Thema is deze keer: ‘Ik ben een tempel van de Heilige Geest’. Dit naar aanleiding van 1 Korintiërs 7 en het betreffende hoofdstuk in het bijbelstudieboekje dat we als leidraad hebben.
Het gaat hierin om relaties, huwelijk, weduwschap, alleen-zijn, hertrouwen. Zoals de Heidelbergse Catechismus het zegt bij de bespreking van het zevende van de Tien Geboden dienen wij als christenen ‘een kuis en ingetogen leven te leiden, hetzij in de huwelijkse staat, hetzij daarbuiten’.
Degenen die de week erop verhinderd zijn een van de maandaggroepen te bezoeken, zijn ook donderdagmorgen van harte welkom, evenals mensen die vanwege het thema graag een keer aansluiten.