Grote Bijbelkring

De maandagmiddag- en maandagavondgroepen van de Grote Bijbelkring komen op
17 oktober respectievelijk vanaf 15.30 uur en vanaf 20.00 uur samen in de Maranatha Kerk. Thema is deze keer: ‘Ik ben een tempel van de Heilige Geest’. Dit naar aanleiding
van 1 Korintiërs 7 en het betreffende hoofdstuk in het bijbelstudieboekje dat we als leidraad hebben. Het gaat hierin om relaties, huwelijk, weduwschap, alleen-zijn, hertrouwen. Zoals de Heidelbergse Catechismus het zegt bij de bespreking van het zevende van de Tien Geboden dienen wij als christenen ‘een kuis en ingetogen leven te leiden, hetzij in de huwelijkse staat, hetzij daarbuiten’.
Iedereen is weer van harte welkom, evenals mensen die vanwege het thema graag een keer aansluiten.