Grote Bijbelkring

Komende week is er voor alle drie groepen van de Grote Bijbelkring weer een bijeenkomst: maandagmiddag 14 november van 15.00 tot 16.30 uur, maandagavond 14 november van 20.00 tot 22.00 uur en donderdagmorgen 17 november van 10.00 tot 11.30 uur.
Het onderwerp is voor allen gelijk.
We gaan verder met de bespreking van het thema: ‘Ik ben een tempel van de Geest’, vooral naar aanleiding van 1 Korintiërs 7 en het betreffende hoofdstuk uit het gespreksboekje ‘Wie ben ik in Christus?’. Met name zullen we nadenken over de Bijbelse visie inzake het huwelijk. Als we hier beter zicht op gekregen hebben, kunnen we ook andere, aan dit thema gerelateerde onderwerpen bespreken. Hierbij valt te denken aan andere relatievormen, weduwschap en celibatair leven. Belangrijke en actuele thema’s die om een grondige doordenking vragen. We nemen hiervoor uitgebreid de tijd. Als we deze keer niet rond komen, dan gaan we gewoon de volgende keer verder. Iedereen is weer van harte welkom.