Grote Bijbelkring

Komende week is er voor alle drie groepen van de Grote Bijbelkring weer een bijeenkomst: maandagmiddag 12 december van 15.00 tot 16.30 uur, maandagavond 12 december  van 20.00 tot 22.00 uur en donderdagmorgen 15 december van 10.00 tot 11.30 uur. Het onderwerp is voor allen gelijk.
We gaan verder met de bespreking van het thema: ‘Ik ben een tempel van de Geest’, vooral naar aanleiding van 1 Korintiërs 7 en het betreffende hoofdstuk uit het gespreksboekje ‘Wie ben ik in Christus?’. Nadat we de vorige keer hebben nagedacht over onze christelijke identiteit en de bijbelse visie inzake het huwelijk, wenden we ons nu tot andere, aan dit thema gerelateerde onderwerpen. Speciaal schenken we aandacht aan de betekenis van de oudtestamentische geboden. Wat hebben die ons te zeggen? Zijn ze ook voor ons, niet-joodse christenen, normatief?
Belangrijke en actuele thema’s die om een grondige doordenking vragen. Iedereen is weer van harte welkom.