Grote Bijbelkring

Maandag 30 oktober komen zowel de middag- als de avondgroep bijeen in de Maranatha Kerk. De aanvangstijden zijn respectievelijk 15.00 uur en 20.00 uur. Hebben we de vorige keer ons verdiept in de structuur van het psalmboek als geheel (wat trouwens ook heel nadrukkelijk verwerkt in de dienst van zondagavond 8 oktober terugkwam, nog steeds na te kijken en te luisteren), nu zoomen we in op de ‘liederen hamaäloth’, het bundeltje pelgrims- of bedevaartsliederen, de psalmen 120-134. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de kring deze psalmen van te voren goed doorlezen en eventueel van opvallende zaken enige notitie maken. Tijdens de bijeenkomst gaan we het vooral hebben over de Psalmen 120, 121 en 122 in hun onderlinge samenhang.