Grote kerkenraad

Dinsdag 13 december om 19.45 uur komt de grote kerkenraad van onze beide wijken bijeen in de Maranatha Kerk. Vooral spreken we dan over de wijze van viering van het Heilig Avondmaal. Voorheen waren we gewend om aan tafel te gaan, in de coronatijd leerden we het ‘lopend avondmaal’ kennen. Wat doen de verschillende manieren van vieren met ons, met de gemeente? Welke accenten krijgen klemtoon?
Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zien we?
Hoe gaan we hiermee om in de post-coronatijd. We hopen op een goede bespreking die overigens nog niet tot besluitvorming zal leiden.