Grote kerkenraad wijken 1 en 2

Dinsdag 19 september om 19.45 uur vergadert in de Maranatha Kerk de grote kerkenraad van onze beide wijken. Vooral zullen we met elkaar de wijze van avondmaalsviering in de afgelopen tijd met elkaar evalueren en besluiten hoe we dit in het vervolg gaan doen. Hiernaast bezinnen we ons over de voorbereiding op, de viering van, de dankzegging voor en de nabetrachting op het Heilig Avondmaal.