Hallo Wereldwijze kids!

Wat hebben we het druk gehad met oefenen en met ons kerstoptreden bij de PCOB! Allemaal bedankt dat jullie zo goed je best hebben gedaan! Echt 2 dikke duimen voor jullie inzet! Op zondag 13 december a.s. gaan we weer oefenen van 11.00 tot 12.00 uur. We hopen jullie allemaal weer te zien.
Tot zondag, tot Wereldwijs!