Hallo Wereldwijze kids!

Aanstaande zondag 10 december is alweer het laatste oefenmoment van dit jaar. In verband met de doopdienst is het oefenen van 11.30 tot 12.30 uur! We hopen dat jullie er allemaal zijn, want dan kunnen we het met elkaar nog over de leuke verrassing hebben! Tot zondag allemaal, tot Wereldwijs!