Hart voor de Wijk

De afgelopen anderhalf jaar is er binnenskamers uitvoerig gesproken over het onderwerp ‘Hart voor de Wijk’. Het wordt nu de hoogste tijd om u als gemeente daar deelgenoot van de maken. De kerkenraad van wijk 4 heeft besloten een speciale wijkavond te organiseren. Deze avond wordt gehouden op donderdag 11 februari in de Maranathakerk.

Waarom deze avond?

Binnen het kader van het thema ‘Discipelschap’ zijn drie speerpunten van beleid geformuleerd: toerusting, gebed en wijkgericht werken. In een wijk gebeuren voortdurend nieuwe dingen: er komen mensen wonen, er worden kinderen geboren, er worden mensen ziek, mensen overlijden, mensen worden ouder, mensen hebben zorgen over hun kinderen etc. De ouderlingen merken dat één keer in de twee jaar op huisbezoek komen eigenlijk te weinig is. Er zou meer pastoraat gegeven moeten worden.

Ondertussen ontplooien gemeenteleden mooie initiatieven. Er wordt door een groep gemeenteleden een nieuwjaarsreceptie in de buurt gehouden; mensen, die op dezelfde verdieping in een flat wonen, worden uitgenodigd om op zaterdagavond samen te komen zingen; er worden buurvrouwen gevraagd om samen te komen haken. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om verbinding te leggen met mensen. Missionaire activiteiten worden opgezet.

Tijdens de rondgang merkt de ouderling dat er pastorale, diaconale en missionaire zorg verleend moet worden, die hij niet alleen kan geven. Op zo’n moment is hij dankbaar dat andere mensen in de wijk een handje helpen om zodoende samen om te zien naar elkaar.

Door middel van deze wijkavond willen wij graag met u en jou kijken welke dromen wij samen delen als wij omzien naar de wijk waarin wij wonen:

– hoe kunnen wij met elkaar meeleven?

– hoe komen we met elkaar in contact?

– wat kunnen we samen doen?

Deze avond is dus speciaal voor doeners, denkers en bidders. Kortom: voor ons allemaal!

De leden van wijkgemeente 4 worden van harte uitgenodigd om deze wijkavond bij te wonen.

De kerkenraad van wijk 3 heeft besloten op dit moment prioriteit aan het beroepingswerk te geven.

De kerkenraad van wijk 4 wil graag een proeftuin aanleggen om te zien hoe in de toekomst ‘Hart voor de Wijk’ vorm gegeven kan worden.

Mochten er mensen uit wijk 3 willen komen kijken en luisteren, dan zijn zij natuurlijk welkom.