Heilig Avondmaal 2 februari thuis vieren

Indien u thuis het Heilig Avondmaal wilt meevieren, dan is hiervoor de gelegenheid. U kunt zich aanmelden bij diaken Hans van der Aa (tel. 42 15 50, e-mail: aa4@upcmail.nl). Hij komt dan a.s. zondag rond 9:00 uur bij u thuis langs om het brood en de wijn bij u te bezorgen.