Heilig Avondmaal Overslydrecht

Op D.V. vrijdagavond 30 november zal in Zorgcentrum Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal bediend worden. De aanvang is om 18.30 uur. De voorganger is ds. L.W. den Boer. De viering in Overslydrecht is tevens bestemd voor hen die niet aan de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de diensten van zondag 2 december kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent, kunt u bellen met diaken Huib Visser, 0653495626 (bij voicemail graag inspreken). De diaken van dienst haalt u graag op. Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon- en/of werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Volgende week berichten wij u graag nader over het (bekende) waardevolle werk van De Herberg.

Namens de diaconie, Huib Visser