Heilig Avondmaal Overslydrecht

Op D.V. vrijdagavond 1 februari zal in huize Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal bediend worden. De aanvang is om 18.30 uur. De voorganger is Ds. H.J. van der Veen. De viering in Overslydrecht is tevens bestemd voor hen die dit niet aan de viering van het Heilig Avondmaal, tijdens de diensten van zondag 3 februari, kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent kunt u bellen met diaken Huib Visser, tel. 06-53495626 (bij voicemail graag inspreken). De diaken van dienst haalt u graag op. Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor De Hoop. De Hoop is een christelijke ggz-instelling. Vanuit haar deskundigheid en haar christelijke identiteit biedt De Hoop hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Volgende week berichten wij u graag nader over het bijzondere werk van de professionals en de vrijwilligers van De Hoop.

Namens de diaconie,
Huib Visser