Heilig Avondmaal Overslydrecht

Vrijdag 25 november zal D.V. in Zorgcentrum Overslydrecht tijdens de weeksluiting het Heilig Avondmaal bediend worden. De aanvang is om 18.30 uur (zingen vanaf 18.15 uur).
De voorganger is ds. P.D. Teeuw. De viering in Overslydrecht is tevens bestemd voor hen die niet aan de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de diensten in onze kerken van zondag 27 november kunnen deelnemen. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Als u van vervoer afhankelijk bent, kunt u bellen met diaken Huib Visser, 06-53 49 56 26 (bij voicemail graag inspreken). De diaken van dienst haalt u graag op.
Tijdens de dienst zal een collecte gehouden worden die bestemd is voor Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek.
Namens de diaconie,
Huib Visser