Heilig Avondmaal Overslydrecht

Op D.V. vrijdag 1 december zal tijdens de weeksluiting in Huize Overslydrecht het Heilig-Avondmaal worden bediend.
Voorganger in deze dienst is Ds. G. J. Mink, de aanvang is 18.30 uur.
Zoals altijd nodigen we ook hen uit die niet bij de vieringen tijdens de zondagse diensten aanwezig kunnen zijn. Voor hen die niet de mogelijkheid hebben om zelf te komen is vervoer geregeld.
Wilt u hiervan gebruik maken bel dan naar diaken W. van Tilburg, telefoon 0184-410857
Tijdens de viering zal gecollecteerd worden voor het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Meer over de collecte leest u in een bericht volgende week.

Namens de diaconie,
Mark Teeuw,
Marius van Wijk