Heilig Avondmaalcollecte 13 september – Commissie Hulp Roemenië

U ziet de beelden op televisie en u leest en ziet de verschrikkelijke foto’s in de krant van vluchtelingen die weg trekken uit het onveilige Syrië of uit landen als Eritrea. Allemaal op zoek naar een betere toekomst. Daaronder sterke jonge mannen maar ook vrouwen en kleine kinderen. Ze zijn op weg……maar waarheen? Ze willen werken in Europa en een toekomst opbouwen. Wij weten dat het moeilijk is om werk te vinden. Maar is terugsturen nu een optie?

Het is vrijdag 4 september. Dick van Mourik van de Commissie Hulp Roemenië wordt gebeld. Het is Michel van Boxtel die woont en werkt in Budapest Hongarije. Eerder in die week (maandag) had Dick met hem al contact gehad over het kledingtransport naar Oekraïne in het najaar. Michel heeft een opdracht gekregen van de organisatie Baptist–Aid waarvoor hij werkt in Budapest om direct een transport met kleding, matrassen, zeilen en dekens te regelen. Zijn organisatie gaat een opvangcentrum inrichten voor vluchtelingen die in Hongarije achterblijven. Of Sliedrecht kan helpen? Ja! We kunnen immers geen nee zeggen. We hebben geen keus want we lezen in 1 Johannes 3:16-18 ‘ Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons ingezet heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven in te zetten. Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek leiden, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?. Mijn kindekens, laat ons niet liefhebben met de woorden nog met de tong, maar met de daad en waarheid’.  De opbrengst van de Heilig Avondmaalcollecte wordt besteed aan hulp voor onze naasten in Oost Europa. Door het geven van uw gave zet u als het ware uw hart open voor een broeder of zuster die gebrek heeft.
Daarom mogen we deze collecte hartelijk bij u aanbevelen.
U kunt uw gave geven tijdens de diensten, maar overmaken kan natuurlijk ook.
Het IBAN nr. van de diaconie is NL25RABO0359322719. Graag onder vermelding van H.A CHR.

Alvast hartelijk dank voor uw gave. Wilt u ook in uw gebed denken aan al die vluchtelingen?

Een goede Heilig Avondmaalsviering toegewenst.

Namens de diaconie,

P. de Jager
M. van Wijk