Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei is er een gezamenlijke dienst van de wijken 1 en 2 van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk. Dit jaar is de dienst in de Maranatha Kerk en wordt hij geleid door ds. Mink. Let goed op het aanvangstijdstip:
09.00 uur.
Uiteraard staan we stil bij de Hemelvaart van onze Heer.
Dit doen we aan de hand van het slot van het evangelie volgens Lucas (24: 50-53). De Heer verlaat ons zegenend en Hij is tot onze zegen in de hemel voor ons actief. We zingen enkele mooie liederen om het vreugdevolle heilsfeit van Hemelvaart te gedenken.