Hervormde Vrouwenkring Dorcas

Deze avond staat in het teken van Pasen. Het februarinummer hebben we weer nodig. Daar staat een mooie liturgie in om het lijden, sterven, en de opstanding van de Heiland te gedenken en te doorleven. Fijn als u erbij kunt zijn, we bespreken dan ook het een en ander over de afsluiting. Het is de bedoeling om naar de glasblazers te Leerdam te gaan op 24 april.