Hervormde Vrouwenvereniging “Dorcas”

Uit reacties van de aanwezigen bleek dat de gezamenlijke vrouwenavond fijn gevonden
werd. We hebben met elkaar gesproken over het geloof, de wederkomst n.a.v. de brief
van Johannes. Johannes schrijft nog meer. Daarom bespreken we Bijbelstudie 5,
uit het oktobernummer van de Hervormde Vrouw, en de vragen 2, 3 en 5. Wat is liefde eigenlijk?
Vrouwen kunnen een ruim hart hebben en veel meer willen geven dan in de praktijk
mogelijk is. We praten over de aanvechting die dat met zich meebrengt en Gods
alwetendheid. Vooraf houden we een verkoping vanaf 19.00 uur tot 19.45 uur.
De opbrengst is bestemd voor de kas. U kunt gebakken koeken, cakes en andere
lekkernijen vanaf 18.45 uur op de verkooptafel zetten.
Andere verkoopbare spullen zijn ook welkom. De verkoping en verdere avond staan
open voor iedere belangstellende.