Hervormde Vrouwenvereniging “Dorcas"

Beste dames,
Op D.V. 12 december houden we onze kerstavond.
Om 17.30 uur beginnen we met een broodmaaltijd. Neemt u uw eigen bord, beker
en bestek mee alsmede de Hervormde Vrouw van oktober (nr.10). Daar staat de
kerstliturgie in.
Wanneer u niet komt eten en toch de eigenlijke avond mee wilt maken dan vragen
we u om 19.30 uur aanwezig te zijn.
Neemt u een kerstkaart mee? Deze kaart is bestemd voor een cliƫnt van De Hoop.
De goede wensen kunt u er thuis alvast in schrijven. U kunt zich opgeven voor
de maaltijd bij mevr. Rijnhout, tel.: 419329.
Tijdens deze avond zal een collecte gehouden worden waaruit de gehele broodmaaltijd
betaald zal worden, het overige geld is bestemd voor het vakantiewerk van de
Hervormde Vrouwenbond, o.a. voor verstandelijk gehandicapten. Dus 1 rondgang,
2 doelen. We hopen op een goede kerstviering.
Volgende verenigingsavond: 16 januari 2014.
Ontvangt u van ons, en we denken daarbij aan degenen die ziek zijn en zorgen
kennen, een hartelijke groet, en vooral een gezegende Adventstijd toegewenst.
Het bestuur