Het Beest uit de afgrond

Het is nogal een alarmerende titel. Deze is ontleend aan een passage uit het bijzondere, maar ook moeilijke Bijbelboek Openbaring. Er staat over geschreven in hoofdstuk 13. Hierin wordt eveneens het bijzondere getal ‘666’ genoemd dat alle eeuwen door mensen geïntrigeerd heeft: wat betekent dit alles? Wat bedoelde de schrijver? Welke actuele toepassing is er?
Dit Bijbelgedeelte wordt in deze tijd met zijn specifieke problematiek nogal eens aangehaald. Terecht? Onterecht? Of er tussenin? Vele gemeenteleden hebben hierover vragen. Die leven ook binnen de ‘lidmatenkring’. Op onze eerste bijeenkomst in dit seizoen, vrijdag 15 oktober om 20.00 uur in de Maranatha Kerk, spreken we hierover met elkaar. Zoals altijd zijn andere belangstellenden van harte welkom om een keer mee te doen.