Het zal je familie maar wezen: Open Deurdienst

Het zal je familie maar wezen
Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria? (Marcus 6: 3). Familie is voor ons mensen vaak maatgevend als het gaat om ons idee over wie iemand is. ‘Ben jij er één van Piete?
O, dat is er één van de Van Dijkjes! Nou, dan weten we het wel’. Zo verging het Jezus en
zo vergaat het ons.
Dit geldt ook voor contacten binnen en buiten de kerk. Iemand meten aan de groep of familie waar diegene bij hoort en daar een oordeel aan verbinden, is een bekrompen manier van denken. Moeten we juist niet ieder mens als uniek proberen te zien?
Zondag 14 oktober organiseert de OpenDeur-dienstcommissie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente om 18.00 uur een OpenDeur-dienst in de Gereformeerde kerk.