Huiscatechese wijken 1 en 2

Tijdens de gezamenlijke start van het catecheseseizoen, op dinsdag 17 september stonden we stil bij de naam van de methode ‘Follow Me’. We verlangen ernaar dat onze jongeren Jezus Christus willen volgen. Verder was ds. Bram Robbertsen in ons midden. Hij werkt in Rotterdam-Noord voor de Stichting Talent Present. In deze achterstandswijk wordt vanuit christelijk perspectief veel buurtwerk verricht. Het komende winterseizoen is het collectegeld bestemd voor het werk van deze stichting. De komende week komen de verschillende huiscatechesegroepen bijeen. Dat gebeurt op de volgende datums in diverse leeftijdsgroepen:
Vrijdag 27 september 19.45 uur bij Elise en Gerben Zegelaar, 13/14 jaar;
Zondag 29 september (na de jeugddienst) 19.30 uur bij Corné & Carina de Rijke, 17+ jaar;
Maandag 30 september 20.00 uur bij Timon en Rianne Jongkind, 17+ jaar;
Dinsdag 1 oktober 19.15 uur bij Simone en Peter Korevaar, 12/13 jaar;
Dinsdag 1 oktober 19.15 uur bij Henk en Elly Visser,  13/14 jaar;
Woensdag 2 oktober 20.15 uur bij Corné & Tabitha Vonk, 15/16 jaar;
Donderdag 3 oktober 19.00 uur bij Manfred en Lenie Militie, 12/13 jaar;
Woensdag 9 oktober  19.30 uur bij Johan en Linda Koppelaar,  12-17 jaar.
Bij FollowMe is het thema ‘Ik ben Gods eigendom’ het onderwerp van gesprek.
Draag de jongeren en de mentoren in uw gebed. We wensen onze jongeren, samen met de mentoren, gezegende ontmoetingen toe!