Huiscatechesebijeenkomst wijken 1 en 2

Zondag 12 november komt de huiscatechesegroep van 13/14-jarigen o.l.v. Jaap en Marianne de Wild weer samen om 19.30 uur. We wensen jongeren en mentoren mooie gesprekken toe.