Huiscatechesebijeenkomsten wijken 1 en 2

Komende week is er de volgende huiscatecheseavond: woensdag 20 oktober, 19.30 uur 14/15-jarigen o.l.v. Gisela Mink-Tien en Jan Vink.
We wensen jongeren en mentoren mooie bijeenkomsten toe.

Ds. G.J. Mink.