Huwelijk Aart ’t Jong en Karin Mol

Op D.V. vrijdag 6 maart gaan Aart ’t Jong en Karin Mol met elkaar trouwen. Dat is een belangrijke stap in hun leven. Ook voor degenen die bij hen horen. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats tijdens een eredienst in de Grote Kerk. Deze dienst begint om 14.30 uur. Op de trouwkaart staan enkele woorden uit het liefdeslied uit 1 Korinthe 13 vermeld: ‘De liefde is geduldig, de liefde vergaat nooit’. Iets van die liefde is zichtbaar geworden in de manier hoe de HEERE omging met Zijn volk Israël. Ook zien we iets van dit geduld en van deze trouw in de omgang van Christus met Zijn gemeente. We wensen Aart en Karin toe dat iets van deze goddelijke liefde zichtbaar mag worden in hun huwelijk.