Huwelijk Chris Kornet en Hanna Kraaijeveld

Op D.V. donderdag 25 april gaan Chris Kornet en Hanna Kraaijeveld trouwen. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats in een eredienst in de Grote Kerk. Deze dienst begint om 14.00 uur. We wensen Chris en Hanna een gezegende tijd van voorbereiding toe.