Huwelijk Govert Vlot en Ruth de Jonge

Op D.V. zaterdag 8 april vindt de bevestiging en inzegening plaats van het huwelijk van Govert Vlot en Ruth de Jonge. Dit zal plaats vinden in een eredienst in de Martinuskerk te Woudrichem. De dienst begint om 14.00 uur. Meeleven vanuit de gemeente wordt erg op prijs gesteld.

We wensen Govert en Ruth Gods rijke zegen toe voor deze dag. Ook voor hun familieleden. Govert en Ruth trouwen in de Lijdenstijd. Een bekend lied zingt ‘Om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af. Hij was ‘t Die door Zijn sterven aan haar het leven gaf’. Leef van dit evangelie en wees elkaar tot een Christus.