Huwelijk Henk van Trooijen en Willy Hartog

Op D.V. dinsdag 26 november gaan dhr. Henk van Trooijen, en mw. Willy Hartog met elkaar trouwen. We wensen hen met allen die hen lief zijn een gezegende dag toe. Een gezegend huwelijksleven toegewenst!