Huwelijk Jan van der Welle en Heidi van Groningen

Jan van der Welle en Heidi van Groningen zijn heel blij ons om mee te delen dat zij op 14 mei 2014 gaan trouwen. Om 13.30 uur wordt hun burgerlijk huwelijk voltrokken door Heidi’s oom in Fort Altena.
Zij willen God danken dat Hij hen samen bracht en daarom willen zij Hem om Zijn zegen vragen in een kerkdienst die om 19.30 uur begint in het Sleeuwijkse Kerkje. Deze dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Dordrecht waar zij toe gaan behoren (wijkgemeente Krispijn).
Hun zwager Ds. N. den Toom gaat in deze dienst voor.
Op het kaartje staat een citaat van Thomas à Kempis:
‘Daer is
niets zoeter dan de liefde
niets sterker
niets hooger
niets vermakelijker
niets volmaekter
noch iets beter in den hemel en op de aarde
want de liefde is uyt God geboren’
Wij wensen jullie, samen met jullie ouders, broers, zussen, familie en vrienden, van harte Gods zegen toe.