Huwelijk Julian de Jong en Emma Turkstra

Woensdag 30 augustus hopen Julian de Jong en Emma Turkstra elkaar het jawoord te geven. Eerst voor de burgerlijke stand, waarna ze om 14.30 uur naar de Grote Kerk komen voor de huwelijksdienst. Om Gods zegen over hun huwelijk te vragen. Deze dienst wordt geleid door ds. Teeuw, waarbij ds. v/d Meer uit Poortvliet de prediking zal verzorgen. Opnieuw mogen Emma en Julian voorin de kerk een jawoord geven. Eerst in verband met de geloofsbelijdenis, nu voor hun huwelijk. We wensen hen, samen met allen om hen heen, een rijk gezegende dag toe. Dat ’s HEEREN zegen op jullie daal!