Huwelijk Lean Besseling en Joan van den Heuvel

Op D.V. vrijdag 17 mei beloven Lean Besseling en Joan van den Heuvel elkaar trouw. ‘s Middags vindt om 14.30 uur de trouwdienst plaats. Deze dienst wordt gehouden in de Grote Kerk. We wensen Lean en Joan – en hun familie – een gezegende dag toe uit de hand van de HEERE. Juist op een trouwdag mogen we ons Gods trouw te binnen brengen. Die is van generatie tot generatie. Leef ook na 17 mei uit de trouw van onze God. Zijn beloften zijn ja en amen in Christus Jezus.