Huwelijk Maaike van Vuren en Trygve Andas

Op zaterdag 23 november 2013 hopen Maaike van Vuren en Trygve Andas te gaan
trouwen. Zoals u weet is Maaike vanuit onze gemeente uitgezonden naar Noorwegen
om daar, samen met andere teamgenoten, evangelisatiewerk te verrichten.
Vanuit Nederland hopen haar ouders deze huwelijksplechtigheid bij te wonen.
Het zou heel mooi zijn als Maaike vanuit onze gemeente ook tekenen van meeleven
zou ontvangen. Wij wensen Maaike en Trygve van harte Gods zegen toe.