Huwelijk Marieke de Vlaam en Jack de Groot

Marieke de Vlaam en Jack de Groot, hebben te kennen gegeven dat zij het voornemen hebben om deze donderdag in het huwelijk te treden.
Na hun ja-woord willen zij een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst, die plaatsvindt in de Grote Kerk en die geleid wordt door ds. J. van Oostende uit Putten, de grootvader van de bruid.