Huwelijk Maurits Gort en Wieske Mak

Op Zaterdag 6 juli a.s. zal het huwelijk van Maurits Gort en Wieske Mak kerkelijk
worden ingezegend in een dienst in de Grote Kerk, die om 12.30 uur begint en
waarin ds. J.F. Tanghé hoopt voor te gaan.
We zijn blij, dat zij samen met heel hun familie en vriendenkring Gods zegen willen
vragen over hun verbintenis.
We wensen hun een lang en gezond en bovenal gezegend huwelijk toe en een
vreugdevolle dag.