Huwelijk Mw. Gerrie Lemmen en dhr. Herman Tijssen

D.V. zaterdag 14 januari is een bijzondere dag voor mw. Gerrie Lemmen en dhr. Herman Tijssen. Op deze dag willen ze elkaar – in het bijzijn van hun kinderen en kleinkinderen – trouw beloven. De bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats in een eredienst die wordt gehouden in de Hervormde Kerk, Kerkplein 1, te Hemmen.

De dienst begint om 14.15 uur. We wensen Gerrie en Herman en allen die om hen heen staan een zegenrijke dag toe. We wensen het aanstaande bruidspaar Gods zegen toe voor de tijd die voor hen ligt.