Huwelijk Ricardo Peters en Arina den Hertog

Vandaag is het zover: dat is de grote dag waarop Ricardo Peters en Arina den Hertog elkaar het ja-woord hopen te geven. Ze doen dat om 11.30 uur in het Raadhuis voor het aangezicht van de ambtenaar van de burgerlijke stand en om 14.30 uur in Gods huis voor het aangezicht van de levende God. We wensen jullie een vreugdevolle en vooral gezegende dag, een dag die de basis vormt voor jullie verdere huwelijksleven. De kaart vermeldt de woorden uit Matth. 25: 6b: ‘Zie, de Bruidegom komt, ga naar buiten, Hem tegemoet’ (Matth. 25: 6b). Een christelijk huwelijk dient in het teken te staan van de grote Bruiloft. Jullie huwelijk, hoe goed en mooi ook, staat altijd in het teken van de voorlopigheid. Maar er is een huwelijk dat nooit meer stukgaat, een liefde die blijft tot in eeuwigheid: het huwelijk tussen Christus de Bruidegom en Zijn bruid, de gelovigen. Moge de HEERE Zijn aangezicht over jullie verheffen, opdat jullie wandelen mogen in Zijn licht en Zijn toekomst tegemoet leven mogen, zodat je eenmaal, als de bazuin klinkt, zonder verschrikking en met blijdschap de Bruidegom tegemoet mag gaan!