Huwelijk Rob Sluimers en Marielle Veenvliet

Op D.V. vrijdag 15 oktober hopen Rob Sluimers en Marielle Veenvliet in het huwelijk te treden. Van harte gefeliciteerd met dit voornemen! Nadat ze hun jawoord geven voor de burgerlijke stand, zal het huwelijk kerkelijk bevestigd en ingezegend worden in een kerkdienst onder verantwoordelijkheid van onze gemeente. Voorganger is ds. P.D. Teeuw. De dienst begint om 15.30 uur en zal worden gehouden in Echteld. We bidden om Gods rijke zegen over de huwelijksdag en alle dagen daarna! Het echtpaar komt in Sliedrecht wonen.