Huwelijk van Guus de Jongste en Aafke Bakker

Bevestiging en inzegening van hun voorgenomen huwelijk is aangevraagd door Guus
de Jongste en Aafke Bakker voor woensdag 11 december. De dienst is om 14.30  uur
in de Grote Kerk. Wij feliciteren hen van harte met deze nieuwe stap in hun leven.
Samen hebben ze veel meegemaakt. En nog steeds. Moge God jullie liefde zegenen
temidden van jullie (klein-)kinderen. Moge Hij jullie geloof zegenen en jullie voorgaan
op jullie levensweg.
Op 11-12-13 een hele fijne dag gewenst en vele en vele rijke dagen daarna.