Huwelijk van Martin Mijnster en Laura Boogaard

Vrijdag 6 oktober is de dag, waarnaar Martin Mijnster en Laura Boogaard, lange tijd hebben uitgezien. Op die dag geven zij elkaar hun jawoord. Om 13.00 uur gebeurt dat in het Raadhuis. Vervolgens is het hun hartsverlangen om een zegen over hun huwelijk te vragen in de Grote Kerk. Deze dienst begint om 14.30 uur en iedereen is er hartelijk bij uitgenodigd. ‘s Avonds wordt het feest voortgezet in Gorinchem. Graag willen we Martin en Laura een hele fijne trouwdag toewensen, samen met hun wederzijdse familie en hun vrienden. Voor de toekomst wensen wij hen van harte Gods zegen toe.