Huwelijk Piet Smits en Lucinda Fien

Piet Smits en Lucinda Fien, twee belijdeniscatechisanten, hopen elkaar op vrijdag 21 februari om 13.30 uur het jawoord te geven in “de Spil” te Bleskensgraaf. De dienst, waarin hun huwelijk wordt bevestigd en ingezegend begint om 15.30 uur in de Hervormde Kerk van Wijngaarden. Piet is in een echte “Wingerdse” boer, die zijn hele leven al in het dorp woont en nu in Lucinda de vrouw gevonden heeft met wie hij samen op de boerderij kan leven, wonen en werken. We verheugen ons met hen op deze dag en wensen hen van harte Gods zegen voor de toekomst. Dat zij een lang, gezond en gelukkig huwelijk mogen hebben en dat zij zich gedragen mogen weten door onze God, bidden wij hen toe.