Huwelijk van Romano van den Dool en Lianne Vlot

Huwelijk
Vrijdag 8 november is een blijde dag voor Romano van den Dool en Lianne Vlot, want zij
gaan op deze dag trouwen.
De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 14.00 uur in het gemeentehuis en de kerkelijke
bevestiging en inzegening in de Grote Kerk begint om 15.15 uur. Door Gods liefde samengebracht,
willen zij leven in Zijn liefde staat er op de kaart.
We wensen jullie met jullie ouders en familie een onvergetelijke mooie dag en bovenal
bidden wij jullie Gods zegen toe over jullie verbintenis als man en vrouw.