Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!

Woensdag 8 maart begint om 14.30 uur in de Grote Kerk de KinderBiddagdienst.
Het thema is deze keer: ‘Zie jij het ook?’ of is het zo: ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’?
Dit naar aanleiding van 2 Koningen 6: 8-23, een deel van de geschiedenis van de
profeet Elisa. Een heel bijzonder verhaal dat ons iets zegt over de bescherming
die de Heer ons biedt en de gastvrijheid die Hij betoont.
Het woord ‘KinderBiddagdienst’ zegt wel dat er bijzondere gerichtheid is op de
kinderen in hun relatie tot God en verantwoordelijkheid voor de medemens.
Maar niet alleen kinderen zijn hartelijk welkom in de dienst. Dat geldt voor al
diegenen die naar het Woord van de Heer als kinderen willen worden!